19-07-2012

Bij de adressen onder bewoning zijn de scans van de bewonerskaarten toegevoegd.